Zapisz się na darmowe zajęcia pokazowe!

Zapisz się!
Napisz do nas Formularz zgłoszenia na kurs
- Dzieci do lat 6 -
Dostępne Kursy:
Kursy Akademii Nauki Zestaw kursów, które rozwijają u dzieci intelekt, pamięć, koncentrację oraz zdolność naturalnego uczenia się. Dzieci poprzez zabawę doskonalą umiejętność czytania, biorą udział w pierwszych badaniach i eksperymentach naukowych, a także podsycają swoją wrodzoną ciekawość świata. Ćwiczą przy tym pozytywną pewność siebie i funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Kursy mają formę fabularyzowanej przygody, więc angażują i nie nudzą. Oswajają dzieci z przedszkolem, adaptują do grupy rówieśniczej i przygotowują do dobrego startu w szkole. Wyrabiają też pozytywne nawyki na całe życie.
Kursy programowania Atrakcyjne zajęcia rozwijające u dzieci myślenie logiczne, matematyczne i algorytmiczne. Program rozbudza intelektualne zdolności dzieci i daje impuls, by z przyjemnością pogłębiały swoją wiedzę. Dzieci uczą się poprzez zabawę - rozwiązując zagadki i łamigłówki, podejmując wyzwania i tworząc. Uczymy je rozumieć stawiane przed sobą cele, podejmować próby samodzielnego rozwiązywania problemów i radzić sobie z błędami. Pokazujemy też, jak mądrze i bezpiecznie korzystać z nowych technologii.
Kursy matematyki Zajęcia kształtujące u dzieci wyobraźnię oraz intuicję matematyczną. Nasi kursanci uczą się samodzielnie myśleć, rozwiązywać problemy oraz dostrzegać regularności. I robią to z przyjemnością! Motywujemy je poprzez zabawę i sprawdzone metodologie od znanych naukowców. Dzieci uczestniczące w zajęciach odkrywają, że matematyką można się bawić. W powszechnym pojęciu uzdolnienia matematyczne są rzadkie, jednak przeczą temu wyniki badań. Aż połowa dzieci przedszkolnych w Polsce charakteryzuje się zadziwiającą łatwością nabywania umiejętności matematycznych. Jednak po kilku miesiącach nauki szkolnej ten zapał słabnie. Dlaczego? Bo nie jest właściwie rozwijany. Nasze kursy podtrzymują u dzieci zainteresowanie matematyką i sprawiają, że zamiast budzić lęk, staje się ona ich ulubionym przedmiotem.
Kursy języka angielskiego Uczymy angielskiego licencjonowaną metodą Teddy Eddie, czyli poprzez zabawę, humor i praktykę. Dzieci z przyjemnością i w naturalny sposób poznają pierwsze 2000 słów i potrafią używać ich w zdaniach. Kończąc ostatni cykl kursu, są doskonale przygotowane na kolejny bardziej zaawansowany etap nauki. Metoda Teddy Eddie powstała w odpowiedzi na niedosyt ze strony rodziców, nauczycieli, a nawet samych dzieci – czemu zazwyczaj na kursach angielskiego jest tak mało mówienia? My organizujemy zajęcia w taki sposób, aby dzieci przyswajały elementy obcej mowy tak, jak uczą się języka ojczystego. Język angielski traktujemy jako środek komunikacji (także w poleceniach i instrukcjach), a nie nudny obowiązek do zaliczenia.
Kursy przedsiębiorczości Zajęcia ukierunkowane na szeroko pojętą edukację w zakresie biznesu, ekonomii oraz promocję przedsiębiorczych postaw. Ideę zajęć oparliśmy na założeniu, że dzieci już w wieku przedszkolnym powinny zaznajomić się z tematyką finansów. Dzieci świadome wartości pieniądza, odporne na chwyty reklamowe, nauczone podejmować mądre decyzje zakupowe i rozumiejące wartość wolontariatu lepiej radzą sobie w dalszym życiu i rozsądniej pracują na swój sukces. Warsztaty mają atrakcyjną formę – dzieci bawią się z nami, dużo ruszają, przeżywają, inspirują, nigdy się nie nudzą.